Archivo de la etiqueta: ecologia

Relacions interespecífiques

Les distintes espècies d’éssers vius que habiten un ecosistema interacciones entre elles, existint relacions de guany, pèrdua o indiferència front a la presència dels organismes de l’altra espècie. Les principals relacions que apareixen són:

– Competència
– Depredació
– Parasitisme
– Mutualisme
– Simbiosis
– Comensalisme
– Inquilinisme

simbiosis-mutua-1

Realitza una fitxa per a una d’elles en la que aparega la següent informació:

Nom de la relació:

Tipus d’interacció:

Explicació general de la relació:

Exemple: (Espècies, com interaccionen, …)

Imatge:

NOTA: Per a l’exemple NO es pot utilitzar cap dels que apareixen al llibre de text

La fitxa s’elaborarà en un document de processador de textos (word o semblant) i enviat a l’adreça electrònica del professor de l’assignatura

esteban@colegioarnauda.org

En el nom de l’arxiu cal que aparega el nom de l’alumne i el nom de l’activitat (relacions)