Archivo de la categoría: Biología

Proyecto 3º ESO: Los fenómenos Paranormales

EL CEREBRO NOS ENGAÑA. ILUSIONES VISUALES Y AUDITIVAS.

Trabajo por parejas:

Una ilusión es un producto mental elaborado con fenómenos sensoriales y cognitivos. Se trata de una combinación entre lo que percibimos de la realidad y lo que esperamos de ella.

A través de los sentidos, recibimos señales auditivas, olfativas, visuales, etc. y, cuando la información llega al cerebro, oímos, olemos, vemos… Para ahorrar energía, nuestro cerebro aplica patrones, crea expectativas, hace predicciones, compara, valora, etc. Siempre en función de la experiencia acumulada, realiza un cálculo estadístico y una predicción acerca de lo que nos rodea.

Pinchad en cada enlace y realizad la actividad correspondiente:

 1. Iusiones ópticas: Ejemplos de ilusiones visuales II.

 Cada ilusión ilustra un patrón de funcionamiento de nuestro cerebro. La actividad consiste en elegir 5 ilusiones visuales y explicar por qué se producen, es decir, identificar cuál es el patrón que subyace en cada una de las ilusiones. Algunas explicaciones pueden ser:

 • Analizar el borde y los contornos.
 • Focalizar la atención.
 • Completar la información que falta.
 • Primar el orden y la regularidad.
 • Apreciar el movimiento.
 1. Ilusiones auditivas: Ilusiones auditivas

Cada ilusión ilustra un patrón de funcionamiento de nuestro cerebro. La actividad consiste en elegir tres ilusiones auditivas y explicar por qué se producen, es decir, identificar algunos de estos fenómenos auditivos:

 • Analizar el efecto estéreo.
 • Relacionar volumen y distancia.
 • Relacionar movimiento con procedencia del sonido (canal izquierdo o derecho).
 • Reflexionar sobre la interacción entre vista y oído.
 1. Focalizar la atención: Focalizar la atención

Cada ilusión ilustra un patrón de funcionamiento de nuestro cerebro. La actividad consiste en elegir tres ilusiones centradas en el foco de atención y explicar por qué se producen, es decir, identificar algunos de estos fenómenos:

 • Focalizar la atención.
 • Completar, eliminar y ordenar la información.
 • La capacidad de predicción.
 • La ilusión de la introspección.
 • La ceguera al cambio.
 • La ceguera por desatención.

Deberéis escribir vuestras respuestas en un google docs. No olvidéis poner vuestros nombres, curso y título del trabajo.

 

Relacions interespecífiques

Les distintes espècies d’éssers vius que habiten un ecosistema interacciones entre elles, existint relacions de guany, pèrdua o indiferència front a la presència dels organismes de l’altra espècie. Les principals relacions que apareixen són:

– Competència
– Depredació
– Parasitisme
– Mutualisme
– Simbiosis
– Comensalisme
– Inquilinisme

simbiosis-mutua-1

Realitza una fitxa per a una d’elles en la que aparega la següent informació:

Nom de la relació:

Tipus d’interacció:

Explicació general de la relació:

Exemple: (Espècies, com interaccionen, …)

Imatge:

NOTA: Per a l’exemple NO es pot utilitzar cap dels que apareixen al llibre de text

La fitxa s’elaborarà en un document de processador de textos (word o semblant) i enviat a l’adreça electrònica del professor de l’assignatura

esteban@colegioarnauda.org

En el nom de l’arxiu cal que aparega el nom de l’alumne i el nom de l’activitat (relacions)

Joc dels gens

Per a poder repassar, practicar o aprofundir en els problemes de genètica que estem donant, vos propose que es descarregueu el programa del “Joc dels Gens”.

Es tracta d’una aplicació realitzada per Josep M. Llort Planchadell i que, de forma gratuïta, ens ofereix la xtec.

jocgens1

 La nova versió que et pots descarregar té les següents característiques:

 • És compatible amb Windows Vista i Windows 7.
 • Conté un nou tipus de problemes: problemes de diagnòstic preimplantacional.
 • Conté problemes amb vegetals (a més dels que hi havia anteriorment amb animals). Per exemple, podeu treballar amb els pèsols de Mendel.
 • Permet consultar taules de Punnett per veure els resultats esperats de diversos encreuaments…

Pedeu descarregar-la el següent enllaç:

http://www.xtec.cat/~jllort1/el_joc_dels_gens.html

No dubteu en provar-ho i ja em direu

Treball Recursos Naturals

 

renov

Ací teniu el document explicatiu del treball que heu de fer sobre les Fonts de Energia i la rúbrica amb la que serà avaluat. La puntuació màxima en la rúbrica és d’un 20, per lo que la qualificació real s’obtindrà dividint la puntuació obtinguda per 2.

Espere que vos siga d’utilitat i que feu un gran treball.

treball_recursos 14-15

Rubrica treball

Els Nutrients

Els nutrients són les substàncies aprofitables dels aliments, o allò que aporta l’aliment per dir-ho d’altra manera, i que són aprofitades per les cèl·lules aportant a l’organisme materials, energia i regulant-ne les funcions. Hi ha nutrients complexos, com ara les proteïnes, que estan formades per aminoàcids, i d’altres de senzills com la glucosa. En els nutrients complexos, l’organisme trenca els enllaços que uneixen les molècules entre si per descompondre-les i poder absorbir els nutrients. Els nutrients són les proteïnes, els glúcids, els lípids (o greixos), les sals minerals, les vitamines i l’aigua. (http://ca.wikipedia.org/wiki/Nutrient)

 

Per al treball que vos he demanat, ací teniu el document que vos he donat en paper: Nutrient

Si voleu fer-ho per ordinador, podeu demanar-me el document en word al meu correu.

Recordeu que heu de grapar les fitxes pel costat, així que deixeu algo de marge.