Full turístic informatiu

 

 

NOM DE LA RUTA: ha de ser original i atractiu.

DATA, DURACIÓ I PUNT D’ENCONTRE: inici i termini, on arranca i on  acaba.

ITINERARI: explicar els punts a visitar, per quins carrers passaran, quin interés tenen.

INSCRIPCIONS: explicar què ha de fer la gent interessada per tal d’apuntar-se.

PREU: si té preu s’especifica, sinò es deixa clar que no té cost.

RECOMANACIONS: explicar les edats per a les que està recomanada, si és fàcil o difícil, és a dir, si has de caminar molt, pujar escales o passar per llocs de difícil accessibilitat; si han de portar alguna cosa, etc.

*Incloure imatges, fotografies, etc…, així com frases o slogans que resulten motivadores.

Variació lingüística: Pràctica

A continuació trobareu un PDF on es presenta un estudi detallat de la situació sociolingüística local.

Analitza bé les gràfiques i els percentatges i fes una valoració objectiva a partir d’aquesta informació. Recorda tot el que has estat treballant al voltant de la variació lingüística.

La teua valoració ha d’incloure una explicació de quina variació lingüística està analitzant-se a llarg del PDF, les conclusions que s’extrauen de la presentació. la teua opinió personal al voltant de les conclusions extretes i quines creus que són les seues causes i possibles solucions.

Variació lingüística